Web Service Award Wordpress Themes

Intranätundersökning

Vi frågar era användare vad de tycker om ert intranät. Informationen sammanställs och analyseras av oss, ni får en rapport och en sammanfattning av resultaten vid ett personligt avrapporteringsmöte med analytiker.

Vår Web Service Index-undersökning ger dig svar på frågor som:

  • Vad tycker era besökare är viktigt?
  • Hur bra är ni i förhållande till andra?
  • Vad ska ni prioritera för att höja er servicekvalitet?
  • Vilka är era besökare och vad vill de veta?

Vad får ni?

Ni får ett statistiskt säkerställt underlag med diagram, prioriteringsmatriser, tabeller och öppna svar. Underlaget ger viktig information om användarnas åsikter. Undersökningen ger ett index på hur ni ligger till mot andra intranät i er bransch samt en prioriteringslista med faktorer som är viktiga att ta ställning till.

Hur?

Undersökningen genomförs antingen som e-postenkät eller lagerpopup, där antingen ett slumpmässigt urval eller alla användare får förfrågan om de vill delta i undersökningen. Detta urval baseras på det antal besökare som intranätet har.

När?

Normalt är mätperioden mellan två veckor och en månad. Många verksamheter mäter före och efter omstrukturering av ett intranät.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Besökarna får svara på frågor som handlar om användarvänlighet, information, design och kontaktmöjligheter. I alla intranätundersökningar så ingår frågor om kön, ålder och besöksfrekvens. Vi hjälper er även att utforma skräddarsydda frågor som passar ert intranät och det ni vill veta mer om.

Teknikpaket

Genom att lägga till teknikpaket till er WSI-undersökning får ni resultat nedbrutet på webbläsare, operativsystem samt enhet.

Kontakta oss för mer information >>