Web Service Award Wordpress Themes

Undersökning av webbplats

Vi frågar era besökare och användare om er webbplats. Informationen sammanställs och analyseras av oss, ni får en rapport och en sammanfattning av resultaten vid ett personligt avrapporteringsmöte med analytiker.

Vår Web Service Index-undersökning ger dig svar på frågor som:

  • Vad tycker era besökare är viktigt?
  • Hur bra är ni i förhållande till andra?
  • Vad ska ni prioritera för att höja er servicekvalitet?
  • Vilka är era besökare och vad vill de veta?

Vad får ni?

Ni får ett statistiskt säkerställt underlag med diagram, prioriteringsmatriser, tabeller och öppna svar. Underlaget ger viktig information om vilka besökarna är och deras åsikter. Undersökningen ger ett index på hur ni ligger till mot andra sajter i er bransch samt en prioriteringslista med faktorer som är viktiga att ta ställning till.

Hur?

Web Service Indexundersökning genomförs på er webbplats som en lagerpopup. Ett slumpmässigt urval besökare får förfrågan om de vill delta i undersökningen. Urvalet baseras på det antal besökare som er webbplats har.

När?

Normalt är mätperioden en månad. Många verksamheter mäter före och efter omstrukturering av webbplatsen.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Besökarna får svara på frågor som handlar om användarvänlighet, information, design och kontaktmöjligheter. I alla webbundersökningar så ingår frågor om kön, ålder och besöksfrekvens. Vi hjälper er även att utforma skräddarsydda frågor som passar er webbplats och det ni vill veta mer om.

Teknikpaket

Genom att lägga till teknikpaket till er WSI-undersökning får ni resultat nedbrutet på webbläsare, operativsystem samt enhet.

Kaklagen

Web Service Award har tagit fram en ny metod/inbjudan till våra webbplatsundersökningar som klarar kaklagen även i sin strikta tolkning. Metoden har fått godkänt av PTS jurister och vi använder den bland annat på webbplatsundersökning av pts.se och forsvarsmakten.se.

Vi erbjuder nu denna lösning till alla våra kunder.

Testa vår undersökning här

Testa

Kontakta oss för mer information >>

WSI-undersökningWebbplatsundersökningE-handelIntranätMobil/ApparSkräddarsydda