Webbinar 10 november: Intranät trendrapport 2016


Välkommen till Web Service Awards webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2016. Under webbinaret kommer vi att gå igenom resultatet och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges intranät 2016. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar och hur de ser på framtiden. Under ca 60 minuter går vi igenom de viktigaste som kommit fram från undersökningen.

Tillfälle

  • Torsdag den 10 november 2016 kl. 13:00-14:00