WSA-dagen 31 jan: Insikter omvandlar data till guld


På WSA-dagen den 31 januari 2018 så kan ni lyssna på Eva Stattin och Andreas Markewärn ta upp det intressanta ämnet hur insikter omvandlar data till guld.

Idag pratar många om att data är framtidens guld. Att bli en “datadriven” verksamhet är därför något som det snackas om i styrelserum och ledningsgrupper i alla branscher. Tesen är att kan vi bara samla tillräckligt mycket data (om våra kunder) är framtiden vår. Liksom 1800-talets guldgrävare är det några som lyckas bättre än andra när det kommer till att vaska fram guldkornen.

Läs mer här om Eva och Andreas föredrag på WSA-dagen 31 januari >>