Blogg: Ska ni bygga om er webbplats för de nya lagkraven? Glöm inte strukturen!


”Offentliga sajter och appar måste byggas om och anpassas så att de blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. I höst införlivas EU-direktivet i svensk lag. ”Det är hög tid att förbereda sig”, säger Pär Lannerö, projektledare på Post- och telestyrelsen”  [Källa: Intervju i CS den 18-03-27]

Att det kommer att införlivas ett nytt EU-direktiv i svensk lag den 23 september har nog inte undgått någon som arbetar med webbplatser inom den offentliga sektorn. Även om det finns en övergångsperiod så är det glasklart att många webbplatser måste byggas om för att klara kraven.

Med utgångspunkt från enkätintervjuer med 78 092 besökare och 220 webbplatsansvariga inom den offentliga sektorn så har vi på Web Service Award  analyserat statusen på offentliga webbplatser.

Analysen visade bland annat att:

  • Mer än var tionde webbplats är inte tillgänglighetsanpassad
  • Enbart 61 procent följer WCAG 2
  • Mer än var fjärde webbplatsbesökare hittar inte det de söker på webbplatsen
  • Enbart 58 procent av webbplatserna är anpassade efter användarnas behov

 

Läs mer om analysen här på WSA-bloggen:

Ska ni bygga om er webbplats för de nya lagkraven? Glöm inte strukturen!