Över 600 000 GDPR-säkrade internetanvändare väntar på dig!.


 

Orolig över hur du ska få fram profilen på dina webbplatsbesökare när GDPR slår till med fullkraft den 25 maj? Lugn vi har en lösning åt dig!
Via vår unika tjänst WSA Connect så kan vi göra er målgruppsanalys. Tjänsten bygger på över 680 000 internetanvändare/webbpanelister i Sverige. Globalt har vi tillgång till över 40 miljoner individer.

Att komma igång är enkelt! Kontakta oss så får du ett script som du enkelt lägger in på din webbplats. Sen kommer varje WSA Connect panelist som besöker era digitala annonser eller webbplats att identifiera över 680 000 panelister.

Målgruppsanalysen presenteras på ett avrapporteringsmöte. Du kommer få data både som en PPT-rapport men även en Tableu-dashboard så att du kan presentera målgruppsanalysen internt samt bryta ner och laborera med data där vi tillsammans skapar nya möjligheter att hitta nya infallsvinklar.

  • Målgruppskartläggning per sida eller på hela er webbplats.
  • Se den geografisk spridning per målgrupp.
  • Målgruppsanalys som kartlägger 22 olika informationsområden. Ex Familjeförhållanden, inkomst, utbildning, sysselsättning, inköpsbeteenden, beslutspåverkan mm.
  • Verifiera att annonskampanjer når rätt målgrupp
  • Optimera innehållet i annonsen och anpassa till rätt målgrupp

Genom WSA-connect så får du både mer och samlad information om användarna än du tidigare haft möjlighet att få utan att behöva lagra data i en egen databas.

Fråga dina besökare! Eller fråga de som inte besöker er!

När du vet din målgrupp så kan du nu göra riktade e-postundersökningar till dem. De väntar på att få svara på frågor från dig! Eller om du är nyfiken på de som inte besöker dig. Fråga dem!

Via WSA Connect har du möjlighet att

  • Möjlighet till djupanalyser till de mest intressanta målgrupperna
  • Få insikter i vilka målgrupper som är underrepresenterade.
  • Rikta rätt information till målgrupper ni nu vet vilka dom är.

Vill du komma igång och få en riktigt målgruppsanalys? Vi är redo att hjälpa dig!