Webbinaret 2019-03-05, inspelning


Under webbinaret gick vi igenom resultat och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges intranät – 2018.

Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar och hur de ser på framtiden.