WSA-bloggen: Ökad trafik till webbplatserna och intranäten under Q4!


För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 64 webbplatser och 30 intranät under oktober till december jämfört med samma period 2019.

Resultatet visar att både webbplatserna och intranäten har i snitt fått klart högre andel trafik under oktober-december 2020 än 2019. Men det är även stor skillnad mellan de som ökat och de som sett trafiken minska.

Läs mer om detta i de båda blogg-inläggen

Högt tryck på Sveriges webbplatser – trafikrapport Q4 2020

Fortsatt ökad betydelse för intranäten! Q4 2020