WSA-bloggen: Ökad trafik till webbplatserna och intranäten under Q1!


För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 61 webbplatser och 34 intranät under januari till mars jämfört med samma period 2020.

Resultatet visar att både webbplatserna och intranäten har i snitt fått klart högre andel trafik under januari till mars 2021 än 2020. Men det är även stor skillnad mellan de som ökat och de som sett trafiken minska.

Läs mer om detta i de båda blogg-inläggen

Ökad trafik till webbplatserna under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

Ökad trafik till intranäten under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021