Webbinar 18 maj: Hur mår Sveriges intranät?


När? Onsdag 18 maj, kl. 09:00-10:00
Var? Digitalt via Zoom
Pris? Gratis [Obs begränsat antal platser]

Välkommen till Web Service Awards webbinar Hur mår Sveriges intranät?

För att svara på frågan kommer Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker, Web Service Award luta sig mot resultatet från trendundersökningen Hur mår Sveriges intranät. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, regioner och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar, kvalitén, innehåll och hur de ser på framtiden med sina intranät. Pierre kommer även att varva detta med resultatet från utförda WSI-undersökningar av intranät för att se hur besökarna uppfattar intranätet. Massa intressant statistik och slutsatser utlovas.

Det kommer även finnas utrymme för frågor.

Anmäl dig här:

Om Pierre

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre är även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler. Pierre arbetar även som strateg och rådgivare åt ett antal olika organisationer.

Pierre är även författare till den årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser/intranät. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.