Spaningar från fredagsfika intranät den 3 juni 2022


Älskar första fredagen i månaden för då har vi Web Service Award digitala fredagsfika för intranät. Fredagsfikat är ett digitalt forum där vi diskuterar olika frågor runt intranäten.

Idag tog vi vid där vi slutade förra gången om den digitala kartan. Vad finns var? En intressant fråga som blivit ännu mer intressant med tiden. Vi ser att intranäten har under senaste åren fått en större betydelse men samtidigt finns det flera kanaler för kommunikation i organisationerna. Vi har teams, Yammer, Google Meet, CMSens sociala kanaler mm. Men hur ska medarbetarna veta vad som ska användas till vad? Här blir det viktigt att organisationen har tagit fram en strategi. (Vilket tyvärr många saknar eftersom O365 fick implementeras lite hastigt pga pandemin). Det var intressant att höra Rikard Spålséus, Swedish match, berätta om hur det arbetar med de olika verktygen och att lösning var att göra som den strategi som Microsoft tagit fram (ibland är lösningen nära 😊) Dock är en nyckel att ha tålamod och få med sig cheferna.

Här blev det också en intressant diskussion om hur man får med alla avdelningar. Kan det bli så att det enbart är några som syns och att vissa aldrig blir fram lyfta och hamnar i en digital skugga? Visar på vikten av att det finns ett ledningsbeslut på hur funktionerna ska användas och tid avsatt för detta. Det var något som även Sara von Knorring, SR, tog upp att det ska finnas tydliga riktlinjer och direktiv.
Chefens ansvarar (men även medarbetarens att hålla sig informerad) är även viktig i de organisationer där inte alla sitter framför en dator. Lovisa Lagerström Lantz, Allegio, tog upp att de gör sammanfattningar till butikpersonalen. Har även i speciella fall jobbar med tryckta löpsedelar med QR-kod för personal på lager där QR-koden leder till intranätet.

Det blev många intressanta samtal om detta. Ett ämne som vi kommer att återkomma om.

Vi kom även in på när nyheter och teams mm ska arkiveras. Viktigt att här ha en policy och tänka på skillnaden mellan en nyhet och sen sida. På slutet kom vi in på den spännande frågan om styrdokument. Hur ska de visas och var ska de vara? Kul att få se Marie Arvidsson, Tornberget som visade sin lösning. Det här är också ett ämne som vi ska ta upp mer om på kommande fredagsfikat.

Det ända tråkiga med fredagsfikat är att timmen tar snabbt slut. Längtar till nästa 🙂

Stort tack till Rikard SpålséusLiselott NorbergMaria WahlUrban NilssonSara von KnorringLovisa Lagerström LantzClara HooglandAnnie Burman Skytt, Maria Cacciola, Marie Arvidsson och alla andra fantastiska deltagare på fredagsfikat. Och förstås till min kollega Johan Nylinder som hjälper mig att gör detta möjligt.

Bloggposten är skriven av: Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.