Kompetensutveckling – Sökbarhet

Väldigt många intranät och webbplatser har problem med sökbarheten. WSA utförda trendundersökningar visar även på att få arbetar aktivt med sökbarheten.  Det är synd eftersom det finns ett klart samband mellan arbetsinsats och resultat. Alla organisationer borde ha en timme i veckan för sökbarheten. Men för att kunna komma dit så behövs sökfunktionaliteten komma upp … Fortsätt läsa Kompetensutveckling – Sökbarhet