Kompetensutveckling – Sökbarhet


Väldigt många intranät och webbplatser har problem med sökbarheten. WSA utförda trendundersökningar visar även på att få arbetar aktivt med sökbarheten.  Det är synd eftersom det finns ett klart samband mellan arbetsinsats och resultat. Alla organisationer borde ha en timme i veckan för sökbarheten. Men för att kunna komma dit så behövs sökfunktionaliteten komma upp i en bättre standard. Vi på WSA har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med detta.

Normalt så brukar vi lägga upp arbetet med att ta fram förbättringar för våra kunder i halvdagsworkshops. Vad vi behandlar i workshopen kan variera beroende på behov men tanken är att allt ska leda till konkreta mätbara förbättringsåtgärder.

Målet är att få en bra nivå på sökfunktionen och att kunden sen har en bra grund att stå på för fortsatt löpande arbete med sökfunktionen.

Ett normalt upplägg när vi tex fokuserar på sökfunktionen är enligt nedan

Uppstart

I arbetet med den första arbetsworkshopen så gör vi på WSA- en nulägesanalys av söket med genomgång av sökverktygen och dess rapportcenter. WSA går igenom de olika rapporterna som finns i verktyget vad de står för och hur man ska analysera dem. WSA ser på hur många sökningar som inte ger ett resultat eller där användaren väljer att inte gå vidare.

Med resultatet från nulägesanalysen så görs en genomgång med ansvariga från uppdragsgivaren. Vi ser på resultatet och gör övningar för att se varför det blir som det blir. Till detta görs under workshopen förbättringar av sökfunktionaliteten via administrationsgränssnittet.  Målet är att ta bort det som gör ondast för användarna.

Sökworkshop

Efter uppstartsworkshopen kan uppföljande sökworkshops hållas. I dessa så fortsätter vi arbetet med att förbättra sökbarheten på intranätet och webbplatsen. Till dess träffar kan men fördel bjudas in användare som får visa hur de använder sökfunktionaliteten och vad de tycker är problemen och vad som kan göras bättre.

Dessa workshops hålls som halvdags arbetsmöten.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!