Webbinar 10 sept: Intranät trendrapport 2015


Välkommen till Web Service Awards webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2015. Under webbinaret kommer vi att gå igenom resultatet och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges intranät – 2015. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar och hur de ser på framtiden. Under 60 minuter går vi igenom de viktigaste som kommit fram från undersökningen.

Tillfälle

  • Torsdag den 10 september 2015 kl. 09:00-10:00

AVSLUTAT