Digitala fikan


Web Service Award ordnar sen 2021 ordnat månatliga digitala fredagsfikan om intranät och torsdagsfika om webbplatser. Tanken med våra digitala fikan är att kunna föra samtal om olika frågor om webbplatser och intranät.

Läs mer och anmäl dig till våra digitala fikor här:

Torsdagsfika om webbplatser

Fredagsfika om intranät

Vi har även ett specialfika om intranät för internationella koncerner. Kontakta info@webserviceaward.com om du är intresserad att veta mer om detta.