Inspelning webbinar 201105 – Arbeta målstyrt med din webbplats!

Web Service Awards trendrapporter om Sverige webbplatser visar år efter år på att det för många saknas mätbara mål. Detta vill vi ändra på! För att visa på metoder att använda så ordnade Web Service Award dig på ett seminarium den 5 november 2020 om att arbeta målstyrt med er webbplats. […]


Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2020

Årets trendundersökning genomfördes mitt under Covid-19 pandemin. För de allra flesta har pandemin påverkat deras webbplatser. Hela 76 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att innehållet på deras webbplatser har påverkats. 36 procent uppger även att de nu jobbar mer med webbplatsen än tidigare på grund av pandemin. Enbart 46 […]


Inspelning webbinar 201001 – Arbeta målstyrt med ditt intranät

Web Service Awards trendrapporter om Sverige intranät visar år efter år på stora brister. En av bristerna är att det saknas mätbara mål med många intranät. De är inte heller anpassade efter medarbetarnas behov. Detta vi vill ändra på! För att visa på metoder att använda så anordnade Web Service […]


Det våras (äntligen) för intranäten!

I och med den rådande situationen har många medarbetares vardag förändrats. Arbete hemifrån sätter stora krav på internkommunikation och intranätets betydelse har ökat för många. Den digitala arbetsplatsen sätt verkligen på prov och många organisationen förstår vikten av att prioritera upp ett väl fungerande intranät. Tyvärr tycker alldeles för många […]


Det våras för E-handeln!

  I dessa tider när många sitter hemma så kommer rapporter om att E-handeln ökar kraftigt. NetOnNet uppger att deras försäljning ökat med 20 procent [DI 28 april 2020], Clas Ohlson har gått ut med pressmeddelande om att deras försäljning ökat med 20 procent och hela 50 procent för deras […]