2 december – Fredagsfika intranät

När? Fredag 2 december 2022, kl. 09:00-10:00Var? Digitalt via Zoom Välkommen till fredagsfikat om intranät. Tanken med fredagsfikat är att kunna föra samtal om olika frågor runt intranäten. Vad är på gång? Hur ser arbetssituationen ut? Nått som du funderar över hur andra gjort? Det finns även möjlighet att dela skärm om […]


Reflektioner från fredagsfikat 4 november

Älskar första fredagen i månaden då jag får hålla i Web Service Award digitala Fredagsfika för intranät. Jag inledde fredagsfikat med att ge lite insikter från den pågående enkäten Hur mår Sveriges intranät 2022 samt lite slutsatser från de undersökningar vi på WSA nyligen gjort för att ge en statusbild över läget […]


Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2022

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför sen 2006 med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation, resurser, om det finns mål, verktygen bakom webbplatsen, kvaliteten på sina webbplatser, hur de följer upp arbetet samt hur […]


Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2021?

Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under fjorton år. Även årets trendrapport präglas av att vi är i en pandemi som gjort att arbetssituationen för många har ändrats. Att arbeta på distans har för många blivit det nya normala. Men hur […]