Dessa är nominerade till Sveriges bästa webbplats 2017

Web Service Award presenterar de nominerade till Sveriges bästa webbplats, intranät och mobila upplevelse. 17 företag, organisationer och myndigheter tävlar i fem kategorier. Tävlingen baserar sig på Sveriges största webbplatsundersökning med svar från fler än 126 000 respondenter. Web Service Award har sedan år 2000 undersökt vilka sajter svenskarna är allra […]


Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Intranät 2017

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät 2017” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur intranätansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina intranät, samt hur de ser på utvecklingen av sina intranät. Undersökningen besvarades av 274 webbplatsansvariga på […]


WSA-dagen 31 jan: Finns det ett liv efter mätningen?

Lars-Birger Ernudd, kanalstrateg på SJ, tar med oss på SJs resa från nytt intranät, utvärdering och omstart. Vad gör man när utvärderingen av det nya nätet visar på att medarbetarna är mindre nöjda än någonsin. Hur får man utväxling internt på sin mätning och hur kommer man vidare? Han bjuder […]


WSA Bloggen: Förbättringsarbete utan koll eller vikten av nollbasmätning

Ungefär var fjärde webbplats och intranät byggs om varje år [enligt de årliga studierna Hur mår Sveriges webbplatser och Intranät]. Skälen till att bygga om sin webbplats eller intranät kan vara olika men alla har det gemensamt att man vill göra något som är bättre. Men blir det så? Grunden för […]


Vet du vem som besöker din webbplats – eller gissar du bara?

Den första WSA Connect-kampanjen var oerhört framgångsrik och den första kunden var ett av Nordens största e-handelsföretag inom konsumentelektronik. Vår kund vill öka sin kunskap om besökarna och gräva djupare i deras demografiska uppgifter under fyra av webbutikens segment: Datorkomponenter, TV & Hi-Fi, Foto & video samt Hushållsapparater. Var det […]