GDPR – Allmänna dataskyddsförordningen


Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Vi på Web Service Award har sedan vår start av företaget 1999 alltid garanterat våra respondenters anonymitet.

Vi följer undersökningsbranschens etiska regler. De etiska reglerna fastställs av ESOMAR du kan läsa mer om dem här på ESOMARs webbplats.

Vi sparar aldrig personuppgifter om våra respondenter.

WSA GA-index

Åt våra kunder analyserar vi trafikdata från tex Google Analytics. I det arbetet har vi byggt upp ett trafikdataindex för att kunna ge jämförelsedata/benchmark åt våra kunder. I det datat så har vi inte med något som rör enskilda persondata utan allt är på aggregerad nivå.

WSA Connect

I samarbete med CINT så erbjuder WSA målgruppsanalyser via tjänsten WSA Connect. Grunden för tjänsten är de miljontals panellister som har anmält sig till Cints olika webbpaneler. Panelen bygger på frivillighet och CINT ansvarar för skötsel och drift av panelerna. Du kan läsa om CINTS GDPR-säkring av panelerna här på CINTs webbplats>>

Heatmaps och klickanalys.

För att förstärka vår digitala analys av företags webbplatser så utför vi på WSA analyser av skroll- och klickbeteend (heatmaps) via tjänsten Hotjar. Ofta använder vi vårt företagskonto hos Hotjar för att utföra insamling av data och analysen. Läs mer här om Hotjars arbete med GDPR samt för fördjupad information deras persondata policy samt om datasäkerhet.

Om du har frågor om GDPR, Integritet eller undersökningsmetoder kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kontakta oss!