Nyheter


Det våras (äntligen) för intranäten!

I och med den rådande situationen har många medarbetares vardag förändrats. Arbete hemifrån sätter stora krav på internkommunikation och intranätets betydelse har ökat för många. Den digitala arbetsplatsen sätt verkligen på prov och många organisationen förstår vikten av att prioritera upp ett väl fungerande intranät. Tyvärr tycker alldeles för många […]


Webbinar 19 maj – Hur mår Sveriges webbplatser?

När många sitter i karantän så är de digitala kanalerna ännu viktigare än tidigare. Men hur rustade är vi för att klara av en kris? Och vad kan vi ta med oss för att stärka webbplatsen framåt? Den 19maj kl 0900 arrangerar Episerver  webbinar om Hur mår Sveriges webbplatser där […]


Det våras för E-handeln!

  I dessa tider när många sitter hemma så kommer rapporter om att E-handeln ökar kraftigt. NetOnNet uppger att deras försäljning ökat med 20 procent [DI 28 april 2020], Clas Ohlson har gått ut med pressmeddelande om att deras försäljning ökat med 20 procent och hela 50 procent för deras […]


Hur tillgängliga är Sveriges webbplatser och intranät?

Web Service Awards trendundersökningar visar att det är en stor skillnad mellan hur tillgängliga Sveriges webbplatser och intranät är. 64 procent av webbplatsansvariga uppger att deras webbplats är tillgänghetsanpassad. För intranäten är andelen enbart 30 procent. Det är alltså en bra bit kvar till att alla Sveriges webbplatser och intranät […]


Förstudie – Nya Openaid.se

På Sidas webbplats Openaid.se så publiceras sedan 2010 information om Sveriges bistånds genomförande och resultat. Detta är en viktig del i genomförandet av transparensgarantin för bistånd. En viktig del i transparensgarantin är att information ska utan fördröjning publiceras på webbplatsen. Sida ville göra en revision över webbplatsen för att lära […]