Nyheter


WSA-bloggen: Ökad betydelse för intranäten under Covid-19

Vårens pandemi har påverkat arbetssituationen för många. Rekommendationen har varit att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även förekommit korttidspermitteringar och uppsägningar. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten. För att se hur den […]


Webbinar 1 oktober – Arbeta målstyrt med ditt intranät

När? Torsdag 1 oktober, kl. 09:00-10:00 Var? Digitalt Pris? Gratis [Obs begränsat antal platser] Web Service Awards trendrapporter om Sverige intranät visar år efter år på stora brister. En av bristerna är att det saknas mätbara mål med många intranät. De är inte heller anpassade efter medarbetarnas behov. Detta vi vill ändra […]


WSA-bloggen: Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras […]


Utbildning 23 juni – Effektiva sidor – Optimera webbplats och intranät

 Metoder och insikter så att du kan arbeta mer datadrivet.  Känner du en frustration över att inte ha tid eller en metod för att arbeta mer effektivt med din webbplats och intranät? Då är det här en utbildning för dig. Under den här endagsutbildningen som Wednesday academy ordnar med Pierre […]


Det våras (äntligen) för intranäten!

I och med den rådande situationen har många medarbetares vardag förändrats. Arbete hemifrån sätter stora krav på internkommunikation och intranätets betydelse har ökat för många. Den digitala arbetsplatsen sätt verkligen på prov och många organisationen förstår vikten av att prioritera upp ett väl fungerande intranät. Tyvärr tycker alldeles för många […]