WSA-dagen 2018: Andreas Markewärn & Eva Stattin


Föredrag: Insikter omvandlar data till guld

Idag pratar många om att data är framtidens guld. Att bli en “datadriven” verksamhet är därför något som det snackas om i styrelserum och ledningsgrupper i alla branscher. Tesen är att kan vi bara samla tillräckligt mycket data (om våra kunder) är framtiden vår. Liksom 1800-talets guldgrävare är det några som lyckas bättre än andra när det kommer till att vaska fram guldkornen.

Ligger förklaringen i tur eller skicklighet? Beroende på vem du frågade back in the days kunde du få olika svar. Oavsett, idag som då, bidrar myten om var guldet finns till att aktörer flockas. Idag är det dock inte guldet i sig (datan) som utgör den riktiga ådran till framgång.

Framgången skördas av dem som kan omvandla data till insikter. Insikter som i sin tur omsätts i lösningar som svarar mot eller rent av överträffar behov och förväntningar hos kunden/användaren. När du baserar insikten på information hämtad hur tillräckligt stora mängder data ökar sannolikheten att insikten är rätt.

Eva och Andreas föredrag hölls på WSA-dagen den 31 januari 2018!

Om Andreas och Eva

Andreas och Eva träffades första gången våren 2012 i ett nätverk för digitala kompetenser. Redan då började idén om att skapa ett företag som samlade både metoder och kompetens för framgångsrik digital transformation att växa fram. Idén hämtade kraft ur erfarenheten av att digital transformation kan innebära stora utmaningar för företag och organisationer, men digitalisering bjuder också på en mängd möjligheter; bara för att det är utmanande behöver det inte vara svårt. Idén började ta form, men nätverket luckrades upp och andra uppdrag tog plats. Det var först hösten 2016 som Andreas och Evas vägar korsades igen.

Mycket hade hänt sedan våren 2012 men idén om att samla metoder och kompetenser för digital transformation kändes då mer aktuell än någonsin. Så började också resan för den gemensamma satsningen Next State Labs, som nu siktar på att skapa Nordens ledande plattform för digital transformation.

Andreas har lång erfarenhet av affärs- och konceptutveckling för såväl produkter som tjänster och har bidragit till en mängd uppskattade och prisbelönta webbplatser, appar och digitala lösningar. Även Eva, som är kommunikationsstrateg med mångårig erfarenhet av digital strategi, förändringsledning och innovation, har flera framgångsrika digitala projekt i bagaget. Tillsammans vill de använda sina erfarenheter för att säkra att digitalisering bidrar till verksamheter som drivs av insikter och skapar engagerande användarupplevelser.