WSA-dagen 2018: Ilias Bennani


Föredrag: Accessibility – Myter vs Verkligheten

”Accessibility, det är bara något som berör blinda, och vi har inga blinda kunder/elever/medarbetare”. Denna och andra vanliga missuppfattningar kring digital tillgänglighet gick Ilias Bennani igenom på WSA-dagen den 31 januari. Dessutom gjorde Ilias historiska tillbakablickar för att visa att diskussioner och missuppfattningar av det här slaget knappast är något nytt och att det går att få berörda att förstå vikten av digital tillgänglighet.

Ilias föredrag hölls på WSA-dagen den 31 januari 2018!

Om Ilias

Ilias Bennani har varit verksam inom området digital tillgänglighet sedan 1993, bland annat genom webbutveckling, användartester, analys och revision samt tillgängliga PDF-dokument. Ilias passion för accessibility började när han insåg att väldigt många grupper (användare, säljare, myndigheter m.fl.) hade mycket att vinna på en förbättrad digital tillgänglighet, men att kunskapen hos såväl användare, beställare och utvecklare var alldeles för bristfällig. Ilias mission har sedan mitten av 1990-talet varit att öka kunskaperna och förståelsen för digital tillgänglighet och vad olika grupper har att vinna på detta.