WSA-dagen 2018: Lars-Birger Ernudd


Föredrag: Finns det ett liv efter mätningen?

Lars-Birger Ernudd, kanalstrateg på SJ, tar med oss på SJs resa från nytt intranät, utvärdering och omstart. Vad gör man när utvärderingen av det nya nätet visar på att medarbetarna är mindre nöjda än någonsin. Hur får man utväxling internt på sin mätning och hur kommer man vidare? Han bjuder på ett konkret föredrag utan lullull. Passa på att ta del av Lars-Birgers erfarenheter.

Lars-Birgers föredrag hölls på WSA-dagen den 31 januari 2018!

Om Lars-Birger

Lars-Birger Ernudd, intranätansvarig på SJ
Lars-Birger började sin resa i TV- och filmbranschen med en lust att berätta med ljud och rörlig bild. Som kanalstrateg för interna digitala kanaler arbetar han idag på SJ med att utveckla information och hittbarhet, driva arbetet med interna digitala kommunikationskanaler och verktyg, underlätta samverkan över enhetsgränser.