WSA-dagen 2018: Mats Magnusson


Föredrag: Kunskap om besökaren ökar relevansen!

Möjligheterna är  nu större än någonsin att få djupare och mer detaljerad kunskap om dina besökare. Detta gäller både besökarna på  webbplatser och digitala kampanjer.

Morgondagens vinnare vet hur man hanterar och gör det mesta av massor av information om sina besökare. Att vara relevant i besöksögonblicket är en nyckelfaktor för att lyckas.

Mats Magnusson, Produktchef på Cint, berättar om hur du kan få den djupaste och mest detaljerade kunskapen om de som besöker din webbplats och ser dina kampanjer och hur den kunskapen kan omvandlas till ett försprång och affärsnytta.

Mats Magnussons föredrag hölls på WSA-dagen den 31 januari 2018!

Mats Magnusson, Produktchef på Cint