WSA-dagen 2018: Pierre Du Rietz


Föredrag: Mythbusters – vad är sant och vad är falskt?

Vi lutar oss mot resultatet av omfattande undersökningar för att ta reda på om våra uppfattningar om beteende runt webbplatser är sanningar eller om vi gått på myter.

Stämmer det t.ex. att om jag finns på startsidan så syns jag? Har mobilen gjort att vi ändrat vårt skrollbeteende? Är mobilen det viktigaste? Kan en stor sökruta ta bort navigationen eftersom alla numera söker?

Dessa och flera ”sanningar” analyseras genom data från analyser av hundratals webbplatsers trafikdata, beteendeanalyser och besöksundersökningar samt de årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser.

Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker Web Service Award, kollar närmare på olika sanningar runt webbplatser och organisationerna bakom.

Pierre Du Rietz föredrag hölls på WSA-dagen den 31 januari 2018!

 

Om Pierre

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre var även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler.

På senare år har Pierre även undersökt och analyserat sociala kanaler åt en rad uppdragsgivare. Pierre är även författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.