WSA-dagen 2021: Pierre Du Rietz


Föredrag: Hur mår Sveriges webbplatser och intranät?

Hur uppfattas Sveriges webbplatser och intranät?

För att svara på det lutar vi oss mot resultatet av omfattande undersökningar för att ta reda på vad besökarna tycker samt om våra uppfattningar om beteende runt webbplatser och intranät är sanningar eller om vi gått på myter.

Inför föredraget har WSA  analyserat data av hundratals webbplatsers trafikdata, beteendeanalyser och besöksundersökningar samt de årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser och intranät.

Pierre Du Rietz, Chefsanalytiker Web Service Award, kollar närmare på olika sanningar runt webbplatser och organisationerna bakom.

Anmäl dig och läs mer om WSA-dagen 27 januari 2021 här>>

Om Pierre

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är PierreDuRietz-talare-300.jpg

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre var även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler.

På senare år har Pierre även undersökt och analyserat sociala kanaler åt en rad uppdragsgivare. Pierre är även författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.

Anmäl dig och läs mer om WSA-dagen 27 januari 2020 här>>