WSA-dagen 2023: Ilias Bennani


Föredrag: Så ska du göra när Digg knackar på

Ilias Bennani, Senior Accessibilty Expert på Digg- Myndigheten för digital förvaltning, kommer på WSA-dagen att gå igenom vad ni bör tänka på inför en revision från Digg. Ilias har en mycket lång erfarenhet inom området och kommer att dela med sig av sina erfarenheter om digital tillgänglighet.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 25 januari här >>

Om Ilias

Ilias har varit verksam inom området digital tillgänglighet sedan 1993, bland annat genom webbutveckling, användartester, skapat tillgängliga PDF-dokument samt jobbat med tillgänglig media (ljud och video). Ilias passion för accessibility började när han insåg att myndigheter, e-handelsbolag och slutanvändare m.fl. hade mycket att vinna på en förbättrad digital tillgänglighet, men att kunskapen hos såväl användare, beställare och leverantörer var alldeles för bristfällig. Ilias mission har sedan mitten av 1990-talet varit att öka kunskaperna och förståelsen för digital tillgänglighet och vad olika grupper har att vinna på detta. Idag jobbar Ilias på Myndigheten för digital förvaltning som specialist inom digital inkludering,