WSA-dagen 2024: Marcus Landström


Föredrag: Generativ AI – En introduktion och inblick i framtidens möjligheter.

Generativ AI är en av de mest spännande och innovativa
teknologierna just nu. Förväntningar och förhoppningar är skyhöga.
Vissa hävdar till och med att Generativ AI kommer medföra ett större skifte i samhället och i vårt beteende än när internet eller smartphone lanserades.

Marcus Landström från Forefront kommer att ge dig en inspirerande och orienterande presentation visar vi hur Generativ AI fungerar samt vilka möjligheter och utmaningar den medför.

Innehåll ur föreläsningen
▪ Genomgång av centrala begrepp och
skillnader inom AI.
▪ Vilka är de stora och viktiga aktörerna
inom Generativ AI.
▪ Vad kan generativ AI användas till?
▪ Några reflektioner att beakta.
▪ Hur påverkas kulturen och
organisationen?
▪ Våra nya superkrafter!

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 31 januari här >>

Om Marcus

Marcus är en teknikentusiast med lång erfarenhet inom internet, digital handel och digitalisering. Hans intresse för XR-teknologier ledde honom till OpenAI och GPT-2 år 2021. Han ville skapa avatarer i VR med naturlig språkförståelse, och nu, två år senare, är det en verklighet. Sedan oktober 2022 har Marcus utbildat och föreläst om Generativ AI för ledningsgrupper och företag som Svenskt Näringsliv, Byggföretagen, Innovationsföretagen, Teknikföretagen, Scandi Standard, Scandic Hotels, Bonava, Ramirent, JM med flera.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 31 januari här >>