SBU: En populär och opartisk källa till kunskap


SBU är en statlig myndighet som sammanställer och utvärderar medicinsk forskning och tar fram vetenskapliga underlag för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. I SBUs uppdrag ingår att sprida kunskap och att stödja internationellt samarbete. Huvudansvarig för webbplatsen är Susanna Allgurin Neikter, marknadschef och det är hon tillsammans med webbkoordinator Sussi Eksell som arbetar aktivt med webbplatsen.

– Vår webbplats är en pålitlig och opartisk informationskälla med hög trovärdighet både nationellt och internationellt, berättar Susanna. Besökaren ska alltid kunna lita på vad som står på SBUs webbplats. Det är nog en viktig anledning till att sajten är så populär.

SBU har satsat på en enkel, avskalad och stilren webb som är stabil och snabb att ladda ner.
– Sajten måste fungera på alla plattformar och i alla webbläsare, och även för människor som använder olika hjälpmedel, säger Sussi. Vi har tagit bort allt onödigt. SBUs webbplats är byggd på en Episerver-plattform.

– Verktyget är lätt att använda för redaktörerna och innehåller många användbara moduler, förklarar Susanna valet. Tidigare hade vi ett eget system som det började bli dyrt att hela tiden anpassa till utvecklingen. Vi blev också beroende av konsulterna som byggt det. Idag är vi mer oberoende eftersom så många konsulter kan Episerver. Däremot är vi inte nöjda med att det är så dyrt att anpassa webbplatsen till alla nya versioner.

SBU har omfattande rutiner för att kvalitetssäkra innehållet i rapporterna som publiceras. De granskas av externa experter och SBU har dessutom två vetenskapliga råd som går igenom alla rapporter.
– Vi har ett internt kvalitetsråd, vi har ett lekmannaråd, interna rutiner för textgranskning och korrekturläsning…

– Sussi och jag arbetar jättebra tillsammans och vi har alltid tusen idéer, berättar Susanna. Vi brinner verkligen för vårt arbete. Sen har vi inte tid och resurser för att genomföra alla idéer – så det gäller att kunna prioritera. WSI hjälper oss att med besökarnas hjälp prioritera.

Texterna på webben har många olika författare. Det är därför en utmaning att hela tiden ha en röst. När SBU behöver hjälp med teknisk utveckling eller programmering vänder de sig till en extern part, men utöver det sker all produktion och allt underhåll inhouse.

– WSI-rapporten är ett viktigt arbetsdokument för oss, säger Susanna. Den hjälper oss att identifiera och prioritera de förbättringsområden som besökarna tycker är viktigast. WSA är även en inspirationskälla. Det är spännande att se hur andra organisationer och myndigheter har löst de problem som vi brottas med.