Intervjuer

Här samlar vi olika goda exempel som kan tjäna som förebild eller inspiration.


Ombord den viktigaste kommunikationskanalen

En organisation som med relativt små medel vill göra stor nytta. För ett år sedan lanserades ett nytt intranät och tack vare mätningarna kan de nu se om de träffat rätt!


En stärkt företagskultur genom intranätet

Familjebostäders intranät Porten är nominera till bästa intranät 2019 i Web Service Award. Familjebostäders intranät ska vara ett digitalt nav för verksamheten och att bidra till en smidig och effektiv organisation. Det berättar Mia Wester Carlsson som tillsammans med sina kollegor jobbar för att det ska vara lätt att hitta […]


Den viktiga kundresan i fokus

Målet med Agria Djurförsäkrings webbplats är att ge besökaren möjlighet att teckna försäkringar online och främja djurhälsa och djurs välmående. Då behövs med än bara relevant information.


Hjälp till självhjälp hos Lantmäteriet

Lantmäteriets webbplats ska fungera som en första linje-support. Deras kundcenter använder webben för att guida kunderna när det behövs och hänvisar till deras e-tjänster. För deras målgrupp – allmänheten – ska webben vara en ”hjälp till självhjälp”.