PTS: Säker kommunikation med PTS


På PTS sitter en kommunikationsenhet på nio personer och brottas med problemet att deras huvudmålgrupp är tvådelad. Dels är det konsumenter, dels branschfolk med helt andra krav på innehållet och nivån på informationen.
– Det är vår stora utmaning! Säger Ingrid Olsson som är innehållsansvarig på www.pts.se.Tillsammans med webbansvarige Jesper Hultqvist är hon huvudansvarig för webbplatsen. De har ingen egen teknikavdelning på enheten men på myndigheten finns en IT-enhet.
– Eftersom organisationen är centraliserad är det vi på kommunikationsenheten som publicerar och kollar dels att innehållet är korrekt, dels att informationen är lämpligt strukturerad och formulerad. I princip är det vi som skriver all webbtext, berättar Ingrid.
Kommunikationsenheten sköter den kontinuerliga uppdateringen av befintliga sidor, men ser också till att få upp nya nyhetssidor och dokument varje vecka.
– PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster, förklarar Ingrid. Målen med PTS verksamhet är långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens och effektivt resurs¬utnyttjande samt att borga för säker kommunikation.
För att uppnå sin vision och sina mål behöver deras besökare få information så att de kan göra välgrundade val. Och branschen behöver veta vilka skyldigheter och rättigheter de har.
Ingrid berättar att deras webbsida är anpassad för mobiler så till vida att de följer riktlinjerna för att vara en tillgänglig webb.
– Det innebär att det ska funka bra att titta på vår webbplats via mobilen. Men i dagsläget finns inga mobila applikationer i bruk.
PTS gjorde om webbplatsen totalt för ett par år sedan. Då var huvudorsaken att de behövde byta publiceringssystem. Den nuvarande webbplatsen lanserades i mars 2008 och den är byggd på en Episever-plattform. För utvecklingsarbetet använder de en inhyrd konsult från Metamatrix.
När det gäller WSI-undersökningen arbetar de främst med fritextsvaren, berättar Ingrid. Rapporten hjälper dem att följa hur nöjda besökarna är från år till år.
– Vi vill kunna jämföra oss med andra webbplatser inom samma område, säger Ingrid som önskar att de kunde arbeta ännu mer med sina statistikverktyg än vad som hinns med. Vi har precis bytt statistikverktyg, men inte riktigt hunnit börja använda det för analys.