Bokus mäter och analyserar


Huvudsyftet med Bokus.com är att sälja böcker. Bokus har en bred målgrupp och man vänder sig till såväl  privata bokköpare i Sverige som bibliotek, skolor och företag. De mest uppskattade funktionerna på webbplatsen är att söka fram böcker, köpa böcker och att följa sina ordrar. Men även nyttan i att skapa favoritlistor där du kan lägga böcker och inspirationen du kan få via exempelvis nyhetsbrev och artiklar. Varje månad görs en kundenkät på webben som ger 250 svar och tillsammans med fliken ”Tyck till”, användartester och punktenkäter om speciella frågor kan Bokus mäta hur bra webben svarar upp till kundernas förväntningar på den.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?
Bland annat Google Analytics, svarstidsundersökningar och SEO toolbar, svarar Annika Bidner som är Interaktionsdesigner på Bokus. Men också Crazy Egg som visar exakt var besökaren klickar, TradeDoublers analysverktyg och Apsis statistikverktyg för nyhetsbrev.

Det är webbredaktionen som ansvarar för innehållet på webben och genom fasta rutiner, uppdelade ansvarsområden och en systematisk koll på varandras inlägg kan de se till att kvaliteten på innehållet hålls hög. Men de har en person som är övergripande kvalitetsansvarig.

– Vi har en intern IT-avdelning som sköter drift och utveckling, men hyr ibland in konsulter för enskilda projekt, berättar Annika. Vi jobbar med en egenutvecklad plattform – Bokus. Den är skräddarsydd för oss och har utvecklats under årens lopp. Vi tittar också på andra plattformar.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vi sätter alltid våra kunder i första rummet och gör stegvisa förbättringar för att möta deras behov och önskemål. I år har vi gjort många stora förändringar av till exempel design, navigation och sökmotor, som vi tycker har lyft sajten på ett bra sätt, och gjort det lättare för våra kunder att hitta det de vill ha. Vi har också ansträngt oss för att det ska bli lättare att lämna synpunkter och komma i kontakt med oss.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Under 2011 kommer vi att satsa extra mycket på att finslipa sökmotorn, att erbjuda matigare innehåll i sociala medier och att utveckla våra tjänster mot företag och organisationer.

Bokus.com blev nominerad i kategorin E-handel – WSA 2010.