Kategorier


AMF skapar nytta och nöjdhet med digital pension

Ökad mobil användning och vässade användarkrav på värde driver på utvecklingen på Amf.se. WSI-undersökningen som gjordes 2018 pekade också på vikten av att få alla kanaler att klinga tillsammans.


Cellbes hittar grunden för nästa makeover

För några år sedan hade Cellbes en krympande marknadsandel – det anrika företaget lyckades inte konvertera till e-handel.
Men så hände något, och idag är man återigen med och tävlar om konfektionskunderna på nätet. Nu förbereder man en rejäl omgörning av sajten, bland annat med en WSI-undersökning.


Stort lyft för Försäkringskassans intranät

Personalisering och mobilitet – det är två viktiga egenskaper som Försäkringskassan tar med sig när man nu står inför ett införande av ett nytt intranät. De börjar på en hög nivå – användarna är nöjda med mycket redan i dagens intranät.


Fortifikationsverket: Informationsinhämtning för strategiskt underlag

Tre år efter lansering bestämde sig Fortifikationsverket för att granska sitt intranät, Fortnet, med WSI.
Det visade sig att användarna är nöjda med mycket – så nöjda att det blev en nominering i Web Service Award.
Men de pekade också ut ett antal förbättringspunkter.