DinSäkerhet.se: Säkerhet för individen


Huvudsyftet med Dinsäkerhet.se är att minska antalet olyckor i samhället genom att ge stöd till den enskilde individen att själv kunna förebygga olyckor och skador i hemmet och på fritiden. Bakom webbplatsen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

– Det gör vi främst genom instruktiva filmer och checklistor, berättar Maria Nilsson som är webbredaktör på Dinsäkerhet.se.

Varje år omkommer omkring 3 000 personer i olyckor och cirka 700 000 personer uppsöker en akutmottagning för skador på grund av en olycka. Det finns mycket man kan göra själv för att minska risken för olyckor, som att ta bort mattor och sladdar hemma hos mormor, att placera brandvarnaren rätt och att lära sig vattenlivräddning.

Den huvudsakliga målgruppen är ”Den enskilde individen” och det innebär att de riktar sig till hela allmänheten som består av olika målgrupper. I år prioriterar de ungdomar och yngre vuxna i åldern 15-24 som utsätter sig i stor utsträckning för risker men även äldre – 75+ – som är överpresenterade i skadestatistiken, samt småbarnsföräldrar.

Vilka är era mest uppskattade och använda funktioner på webben?
– Våra instruktiva och ”väcka-känslan” filmer som vi bäddar in på webbplatsen från vår YouTube-kanal, samt våra checklistor.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Dinsäkerhet.se lanserades i oktober 2010 och under processen att ta fram webbplatsen gjordes löpande användartester. Sedan gjorde vi WSA:n våren 2011 och fokusgrupper kring våra filmer är inplanerat under 2012.

I den fortsatta utvecklingen av Dinsäkerhet.se hösten 2011 har WSA-undersökningen använts som ett underlag för nya funktioner, struktur och design.

Löpande redaktionellt arbete, interna workshops, samt löpande samverkan med experter på MSB och andra myndigheter och organisationer håller kvaliteten uppe.

MSB driftar webbplatsen. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med en webbyrå och med myndighetens IT-avdelning.

Vilken plattform arbetar ni med?
– CMS-verktyget EpiServer som är standard för MSB.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vi hoppas att vi lyckats med vårt mål att kommunicera på ett pedagogiskt och instruktivt sätt och att användarna hittar svar på sina frågor, det vill säga att vara uppgiftsorienterade. Vi tror också att vi lyckats en bit på vägen att inte vara en curlande myndighet, utan att vi lyfter fram individens egna ansvar när det gäller säkerhet och risker i vardagen.

Vad tänker ni förbättra under 2012?
– Vi har redan börjat, men att bli ännu mer interaktiva och ha mer dialog med våra målgrupper via mobil-app, Twitter och Facebook!

DinSäkerhet.se blev nominerad i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2011.