Försvarsmakten: Rekrytering högt på agendan för forsvarsmakten.se


Att försöka peka ut ett huvudsyfte för forsvarsmakten.se är vanskligt. Försvarsmaktens myndighetsutövning är omfattande och i många fall står liv på spel. Den information som är viktigast kanske inte är den som är populärast.

– Jag skulle nog vilja säga att vi har flera huvudsyften. Ett är att uppfylla skyldigheten vi har som myndighet att informera om vår verksamhet, förklarar Niklas Englund som är webbansvarig hos Försvarsmakten. Ett annat syfte är att informera om sådant som underlättar eller hjälper allmänheten. Sen har vi förstås den för Försvaret så kritiska rekryteringen som nästan uteslutande sker på webbplatsen. Det finns säkert också annat som jag inte fått med.

Niklas säger att de idag har en webbplats som byggdes för en annan Försvarsmakt än den vi har idag, där rekrytering numera är ett av deras allra viktigaste mål med webbplatsen. Målgruppsmässigt har de därför fått göra en förskjutning, från intresserad allmänhet och media mot att gå mot arbetssökande. Ett omfattande arbete har inletts för att bygga en helt ny digital närvaro med en ny webbplats i centrum.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?
– De mest besökta sidorna är, förutom startsidan, vår mediaspelare, säger Niklas och berättar att även informationen från Afghanistan och deras nyheter är populära.
– Vilka funktioner som är mest uppskattade vet jag inte, men en kvalificerad gissning är att våra flashbaserade rekryteringskampanjer är mycket uppskattade och antagligen är även mediaspelaren uppskattad. Vi har även en stor mängd bilder av hög kvalitet på vår sajt, bilder som hela tiden byts ut och hålls aktuella.

Huruvida målgruppen är nöjd mäter Försvarsmakten genom webbenkäter i huvudsak.

– Försvarsmaktens verksamhet engagerar många och det märks i olika sociala medier varifrån vi också plockar upp idéer och kritik.

Ytterst ansvarar Försvarsmaktens informationsdirektör för webben och dess innehåll genom att vara ansvarig utgivare. I praktiken styrs innehållet från Informationsstaben på Högkvarteret där det finns två webbansvariga och en innehållsansvarig.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Från att ha haft ett decentraliserat ledarskap och ansvar för innehållet på webbplatsen har Försvarsmakten ändrat inriktning, säger Niklas. Nu hanteras innehållet av ett färre antal väl utbildade redaktörer, några sitter på förband ute i landet och några finns på högkvarteret. Till stöd för dessa finns en webbredaktion bestående av fem högt utbildade och kunniga redaktörer. Vi har också hjälp av leverantörer för att hålla kvaliteten uppe. Det finns ungefär 80 redaktörer som är mer eller mindre aktiva.

Förvaltning och utveckling av forsvarsmakten.se sker idag av KnowIT och driften av Logica.

– För tillfället saknas en partner för konceptutveckling men upphandling pågår. Rekryteringskampanjerna utvecklas av DDB. Kring sajten finns också ytterligare cirka 10 till 15 leverantörer knutna, till exempel för statistik, enkäter, sökmotor, jobbansökan, nyhetsbrev med mera.

Idag används EpiServer 4.62. När de tittar framåt mot den nya webbplatsen tittar de just nu på EpiServer 6.

Försvarsmakten blev nominerad i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2010.