Konsumentverkets redaktionsråd träffas en gång i månaden


– Vårt uppdrag är att verka för medvetna och säkra konsumenter, säger Torbjörn Noaksson som är Redaktionschef på Konsumentverket. Att hjälpa konsumenter före och efter köp. Ge skinn på näsan när man har rätt.

Alla som behöver råd och tips om sina rättigheter som konsument i Sverige är huvudmålgrupp för konsumentverkets webbplats. Och som sekundär målgrupp räknas Kommunala tjänstemän, företag och andra myndigheter.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?
Hitta till personlig rådgivning, budgetkalkylen och nybilsguiden, berättar Torbjörn.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Det finns möjlighet att kontakta oss direkt på redaktionen, säger Torbjörn. Vi följer upp kontakter, lägger regelbundet ut enkäter och följer besöks- och sökstatistiken mycket noggrant.

Genom enkäter och regelbunden kodvalidering kan Torbjörn och hans kolleger utveckla och förbättra innehållet, tekniken och utseendet på webben. Och varje gång de tar fram något nytt testas det på referensgrupper. Torbjörn är ansvarig utgivare som redaktionschef och det är hans enhet – redaktionen – på informationsavdelningen som helt står för webbplatsens innehåll.

– Alla på Konsumentverket tycker att webben är otroligt viktig vilket underlättar. Vi arbetar med ett redaktionsråd som träffas en gång i månaden för att komma med inspel på våra webbplatser samt att alla sidor ses över regelbundet.

På Konsumentverket.se är de tre personer som jobbar aktivt med innehållet, men de är åtta personer på Redaktionen och de arbetar med inte mindre än 6 webbplatser. Konsumentverket.se är byggd på en EpiServer-plattform eftersom det är en vältestad och lättadministrerad plattform. Tekniskt underhåll sköts delvis internt men även med externt stöd från Know IT och driften ligger hos ATEA.

– Utvecklingen leds alltid av oss själva ibland med externt upphandlade kompetenser.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vi har en webbplats som berör alla. Besökaren har alltid legat i fokus hos och vi jobbar mycket hårt med språk, logik och relevans. Allt vi gör ska vara användbart.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Det ligger en del tjänsteutveckling i planen men framför allt marknadsföring då vår webbplats behöver bli mer känd. Vi vet att många har behov att det vi erbjuder men har inte hittat oss ännu.

Konsumentverket blev nominerad i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2010.