Kustbevakningen: Aktivt arbete med media ger kvalitet


Kommunikationen på Kustbevakningens webbplats ska vara öppen, snabb, begriplig och lättillgänglig. Den ska ge en tydlig och korrekt bild av Kustbevakningen.

Webbplatsen ska bidra till att öka kunskapen om och intresset för Kustbevakningens verksamhet. Samtidigt ska den tydliggöra Kustbevakningens uppdrag, myndighetens organisation och de värderingar som verksamheten vilar på.

– Kustbevakningens webbplats är en av myndighetens främsta och snabbaste externa kanaler, berättar Anna Lindblad som är informatör på Kustbevakningens huvudkontor. Med planerad kommunikation ska vi via den sprida förståelse och engagemang för Kustbevakningen bland våra målgrupper: medborgare, media och medarbetare.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna på er webb?
– Möjligheten att ladda ner bilder och ibland film är uppskattad av användarna. Särskilt viktig är denna funktion för media under pågående miljöräddningsoperationer.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Vi har två år i rad genomfört användareundersökning på vår externa webbplats. I samband med att vi skulle göra om vår webbplats under 2010-2011 genomförde vi en WSA-undersökning av vår gamla webbplats. Vi ville få kunskap om hur användarna uppfattar vår webbplats och få input om vad de önskade sig av en ny webbplats. När den nya webbplatsen var lanserad och hade legat uppe i ett halvår genomförde vi en ny WSA-undersökning för att se om vi mötte användarnas önskemål. I hög grad gjorde vi det.

Webbplatsen ägs av Kustbevakningen och deras ledning har det övergripande ansvaret för myndighetens kommunikation. Webbredaktionen ansvarar för webbplatsens inriktning, utformning, funktion och utveckling samt produktionen.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Vi försöker arbeta aktivt med bilder och texter och samspelet dem emellan.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?
– Vi är fyra personer på Kustbevakningens informationsavdelning och i snitt arbetar en till två personer aktivt med webbplatsens innehåll, men det är bara en av flera arbetsuppgifter. Kustbevakningens IT-enhet har ansvar för drift och underhåll av den tekniska miljön. Kustbevakningen.se hostas av IDEnet och vår tekniska leverantör är Meridium.

Webbplatsen är byggd i EPI-server 6. På den tidigare webbplatsen hade de EPI-server 4.

– Vi tycker om att arbeta i EPI-server och det var dags att uppdatera versionen. Många myndigheter och kommuner använder EPI-server, vilket garanterar en utveckling av detta publiceringsverktyg.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vi har arbetat aktivt med att målgruppsanpassa vår webbplats och möta användarnas önskemål och behov. Vi fick dessutom, sannolikt därför, goda resultat på vår WSA-undersökning. Det tror vi har lett till att Kustbevakningen.se har nominerats.

Vad tänker ni förbättra under 2012?
– Vårt mål är att producera mer film och därmed i högre utsträckning kunna använda möjligheten att visa och ladda ner film från vår webbplats.

Kustbevakningen blev nominerad i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2011.