Skolverket: Ett stöd i det dagliga arbetet


Skolverkets intranät ska vara den primära gemensamma interna informationskällan som ska stödja och utveckla den interna informationen och kommunikationen.

– Verksamhetsnyttan ligger i fokus för vårt intranät! Säger Sonja Tiderman på Skolverket. Intranätet ska vara ett viktigt stöd i det dagliga arbetet och det ska hjälpa medarbetarna att snabbt hitta rätt och relevant information. Intranätet ska på ett enkelt sätt ge användarna möjlighet att bidra till informations- och kunskapsdelningen i organisationen och samtidigt underlätta för medarbetarna att hålla sig informerade om verksamhetsområdet.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?
– Den interna telefonkatalogen, Blankettförrådet, Interna databaser, Nyheter internt och Nyhetsbevakningen av omvärlden samt A-Ö.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Genom en webbaserad användarundersökning, att vi pratar med användarna i alla möten där tillfälle ges; i kafferummet, i korridoren, i projektmöten, interna konferenser o.s.v. Det vill säga: vara lyhörd!

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?
– Användarundersökningar för att delvis fånga utvecklingsbehov och pejla läget i organisationen. Vi erbjuder Skriva-för-webben-kurser för att förbättra och förenkla språket. För utseende på webben har vi hjälp av grafisk formgivare.

WSI-undersökningen är ett viktigt underlag inför all vidareutveckling, menar Sonja.

– Även fritextsvaren ger idéer till vidareutveckling. Möjligheten att bryta ner svaren på avdelningsnivå, tjänstenivå med flera gör att man kan följa hur nöjd eller mindre nöjd dessa kategorier är. Och då försöka analysera vad det kan bero på och sedan följa upp förbättringar.

Det övergripande ansvaret för intranätet ligger på informationsenheten. De har delegerad publicering med sidansvariga för innehållet. Idag finns det cirka 50-60 sidansvariga på intranätet.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
Vi har sidansvariga för innehållet men tyvärr inte ännu verktyg för att påminna sidansvariga om att kontrollera innehållet på sina sidor. Medarbetarna är väldigt aktiva med att meddela eventuella felaktigheter.

Driften sköts av Skolverkets It-enhet medan utvecklingen görs med hjälp av konsulter. De använder sig av Polopoly sedan 2005 på en Unix/java-plattform.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Därför att vi varit så fokuserade på användarnyttan i allt vi gör när vi utvecklar vårt intranät.

Skolverket blev nominerad i kategorin Intranät – WSA 2011.