Intranätet – Hemtexbutikernas bästa vän


På Hemtex AB ska alla kunna hitta den information de behöver på intranätet för att kunna utföra sitt arbete. Butikerna är intranätets primära målgrupp och där kan de anställda hitta allt från kommande kampanjer och annonser till personalhandböcker, manualer och en kunskapsbank.

Nyheter på startsidan och kommande annonser är de mest uppskattade och använda funktionerna på Intranätet.

– Vi har tidigare gjort egna enkätundersökningar för att undersöka om användarna är nöjda med innehåll och funktion, säger Annika Tunerbratt som är webbredaktör på Hemtex. Men nu senast använde vi oss av WSA. Sedan tittar vi också på vårt uppföljningsverktyg vilka sidor de använder och vad de söker på. Ord som förekommer frekvent i sökfunktionen försöker vi jobba bort.

Annika berättar att de har tät kontakt med butikerna och om det är något som de inte hittar, brukar de ringa och fråga efter informationen.

– Vi har nyligen också haft möten där vi gått igenom intranätet, vad som är bra och vad som är mindre bra. Detta tar vi sedan till oss och har nu börjat titta på hur vi går vidare för att förbättra intranätet ytterligare.

Annika är huvudansvarig för intranätet och dess utveckling och funktion, men de är många på Hemtex som har rättigheter att lägga upp löpande information där.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Intranätet är huvudkanalen för all information, förklarar Annika. Därför har vi återkommande utbildningar för de redaktörer som lägger ut löpande information samt att vi lite då och då går in och ser till att ta bort gammal information som har fått ligga kvar. Då jag är huvudansvarig för utveckling och innehåll håller jag också koll på den information som läggs ut och säger till om jag tycker att något är fel.

IT-avdelningen på Hemtex sköter driften av servrar och tillgång medan Annika står för underhåll och utveckling.

– Men självklart blir ju IT-avdelningen inblandade så fort det ska utvecklas nya funktioner eller om det är system som ska uppgraderas.

Hemtex har länge jobbat med EPiServer som plattform och är nöjda med det.

– Vi tycker det är ett bra system som fungerar när man är många redaktörer, förklarar Annika.

Strukturen på intranätet och sökfunktionen är två saker som Hemtex ämnar ta tag i och förbättra under 2011.

– Vi har för många huvudkategorier i dag vilket gör det svårt att hitta ibland.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Hemtex har ett intranät som är användbart och som ger butikerna den informationen de behöver för att kunna driva butiken. Hur ska kommande kampanjer se ut, annonser och annan reklam, prisjusteringar med mera. Det gör att vi fått höga betyg på användarnytta och funktion. Vi jobbar också med att så mycket som möjligt av den informationen som ska ut kommer via intranätet och på så sätt blir det huvudkanalen för information. Designen förnyades också i samband med att Hemtex tog nya tag i augusti och nu ser det lite trevligare och moderna ut än innan.

Hemtex blev nominerad i kategorin Intranät – WSA 2010.