Arbetsmiljöverket: Vässar sajten inför redesign


För Björn Söderbergh, webbredaktör och förvaltningsledare på Arbetsmiljöverket, kom de positiva resultaten i WSI-undersökningen som en överraskning.
– Det känns helt fantastiskt. Resultaten var oväntade, jag hade trott att användarna var mer konservativa och att de skulle sakna den gamla designen på vår webbplats mer än de gör, säger han.
Trots att WSI-undersökningen gjordes bara en månad efter att en ny version av verkets sajt sjösatts den 17 oktober 2014, visade resultatet på en tydligt förbättrad användarupplevelse. Redesignen baserades på en WSI-undersökning som gjordes 2013 – nu kommer den nya undersökningen tillföra mycket i den redesign som just nu pågår och som ska resultera i en ny webbplats som lanseras i höst berättar Björn Söderbergh, när vi talar med honom och kollegan Magnus Moström, webbutvecklare.

För Björn Söderbergh, webbredaktör och förvaltningsledare på Arbetsmiljöverket, kom de positiva resultaten i WSI-undersökningen som en överraskning.
– Det känns helt fantastiskt. Resultaten var oväntade, jag hade trott att användarna var mer konservativa och att de skulle sakna den gamla designen på vår webbplats mer än de gör, säger han.
Trots att WSI-undersökningen gjordes bara en månad efter att webbplatsen fått en ny design i oktober 2014, visade resultatet på en tydligt förbättrad användarupplevelse. Redesignen baserades på en WSI-undersökning som gjordes 2013 – nu kommer den nya undersökningen tillföra mycket i den redesign som just nu pågår och som ska resultera i en ny webbplats som lanseras i höst berättar Björn Söderbergh, när vi talar med honom och kollegan Magnus Moström, webbutvecklare.

Vilket är det primära syftet med er webbplats?
– Arbetsmiljöverkets uppdrag är att bidra till att så få människor som möjligt skadas till följd av sitt arbete. Webben är vårt främsta fönster mot omvärlden.
– På webbplatsen informerar vi om arbetsmiljörisker och ger människor stöd. I första hand ska de hitta den information de söker på webbplatsen, i andra hand kan de vända sig till vår svarstjänst.

Vilka målgrupper vänder ni er till?
– Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud är primära målgrupper. Journalister, forskare, tillverkare och andra är sekundära målgrupper. Vi arbetar för att målgruppsanpassa innehållet på sajten ännu mera.

Vem ansvarar för webbplatsens innehåll?

– Det finns fyra och en halv webbredaktörstjänst på redaktionen. Utöver dem bidrar personer med många olika roller med information, som informatörer, olika experter, jurister och arbetsmiljöinspektörer.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?

– Webbredaktionen sköter den dagliga ruljangsen, de skapar allt nytt och lägger ut innehållet på webbplatsen.
– Även det designlyft vi gjorde i höstas skapades internt – det är Magnus och kollegan Rasmus som gjort hela designen. Mer avancerad programmering hjälpte vår externa systemutvecklare på Stonebeach oss med. Dessutom hjälpte vår it-enhet till med servermiljö i samband med driftsättningen.

Arbetar ni med externa partner kring webbsidan?
– Nej, bortsett från Stonebeach är det ingen.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?
– Vi jobbar i SDL Tridion, men håller på att gå över till Episerver 7 i och med omgörningen av webbplatsen.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?

– Trots att vi försöker få dem att se annat, är de flesta besökarna fortfarande mest intresserade av någon av de hundratalet föreskriftstexter vi har på webbplatsen. Vi försöker också få dem att använda e-tjänsterna i större utsträckning, det skulle underlätta både för användarna och för oss på verket.
– Men vi arbetar också mycket med innehållet, bland annat har vi mycket bearbetad och renodlad information som vi tagit fram i samarbete med Sveriges främsta arbetsmiljöexperter.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Vår svarstjänst använder sajten som ett verktyg och uppmärksammar oss när något behöver uppdateras – de ger oss mycket bra information kring vad vi kan förbättra och utveckla. De agerar också pilottestare när vi publicerar viss information eller lanserar en ny temasida.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion?
– Vi använder WSI-index i stor utsträckning och återkopplingen från vår svarstjänst. Vi tittar också på besöksstatistik, men det är ett trubbigt verktyg.
– Vi läser också av vilka sökningar folk gör på sajten och kan lyfta upp populärt innehåll högre upp i söklistan.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?

– Det är skönt att luta sig emot WSI-index. I vår stora organisation blir WSI-index ett verktyg för att förklara hur vi bör arbeta och vilka prioriteringar vi ska göra.
– De senaste dagarna har det också påverkat vår arbete indirekt – det är stort att ens omnämnas på samma sida som de vi konkurrerar med, som Vårdguiden och IIS. Vi är jätteglada att vi nominerats.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– För att vi fick ganska höga poäng. Vi har gått från en hyfsat bra placering till att lyfta oss mycket.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Den lilla redesign vi gjorde i höstas hade delvis som syfte att höja ribban för vår nya webbplats som ska lanseras i höst. Fram till den nya sajten lanseras kommer vi att fortsätta jobba med innehållet och göra det bättre, men det tekniska ligger vi lågt med tills den nya sajten har lanserats.

Arbetsmiljoverket Magnus och Bjorn_ny
Björn Söderbergh, webbredaktör och förvaltningsledare & Magnus Moström, Webbutvecklare