JM: Fyllig presentation gillas av bostadssugna


JM:s webbteam håller ett högt tempo: var tredje vecka lanseras nya uppdateringar av den responsiva sajten, vilken i sig släpptes i maj 2014. Jia-Chwen Wu är som webbansvarig på JM-koncernen ansvarig både för JM.se och åtta andra sajter.
– Vårt primära syfte med webbplatsen är att underlätta våra kunders besluts- och köpprocess när de ska köpa ny bostad. Webbplatsen ska komplettera och stödja JM:s kommunikation i andra kanaler och effektivisera försäljningen av våra bostäder, berättar Jia-Chwen Wu.
Primär målgrupp är bostadskunder som vill köpa ny bostad på de platser där JM bygger. Andra målgrupper är VIP-kunder, potentiella nya medarbetare, investerare och aktiesparare samt journalister.
Som webbansvarig har Jia-Chwen det övergripande ansvaret för att innehåll och kvalitet på webbplatsen lever upp till koncernens krav. Informationen på sidorna uppdateras av personer i företagets olika regioner och avdelningar.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsens innehåll?
– Det finns ungefär 14 webbredaktörer totalt på JM.se. Objektsbeskrivningarna kommer från våra mäklare.

Arbetar ni med några externa partner kring webbsidan?
– Vi har ett webbteam med egna anställda och konsulter. När vi tog fram webbplatsen hade vi Sunny at Sea som webbyrå för konceptet.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?
– Vi jobbar med Episerver 7.5, en plattform med bra funktioner och som vi känner oss trygga med. Det är lättanvänt för redaktörer och bra möjligheter till utökning av funktionaliteten.

Vad uppskattar besökarna mest på JM.se?
– Att vi lyft fram våra fina bostäder med fler illustrationer och texter. Dessutom uppskattar de att vi har förbättrat kartan på nya webben – alla vet att läget är viktigt vid valet av ny bostad.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Först och främst genom att tänka utifrån våra besökares perspektiv, vad behöver hon/han veta, känna och göra när de besöker oss?
– Sedan möter vi det med vad vi vill att de ska veta, känna och göra på webbplatsen. Vi har en bra dialog internt för att skapa bra innehåll på våra sidor, med regelbundna möten, utbildningar och träffar för erfarenhetsåterföring.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?
– Vi pratar med vår kundtjänst, mäter med WSI, gör användartester och tittar på webbstatistiken.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Jag analyserar resultatet och fokuserar utvecklingen av vår webb på de områden som undersökningen identifierat att vi behöver förbättra. Jag jämför med resultat från föregående år samt läser de öppna svaren. Sen delger jag detta till webborganisationen, så att de vet vilka mål vi jobbar mot.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Vi har jobbat mycket med webben under året. Det är en kul positiv överraskning att detta uppmärksammas.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi har en diger lista med önskemål och justeringar som vi vill genomföra under 2015 för att förbättra upplevelsen av vår webbplats för våra besökare. Parallellt med den försöker vi vara lyhörda för vad som händer i omvärlden och följa den digitala utvecklingen så att vi finns där våra kunder befinner sig.

Jatsen_jm_ny
Jia-Chwen Wu, webbansvarig på JM