Omväxlande och uppdaterat innehåll populärt hos Operan


Kungliga Operan fick en ny webbplats i mars 2013. Operan har en kunnig och återkommande publik, men det finns också ambitioner med sajten att nå nya och yngre människor.
– Vi tänker mycket på den målgruppen när vi väljer vad vi ska lyfta fram på webbplatsen, berättar Martin Bondeman, webmaster på Kungliga Operan.
Sajten ska i första hand ge tydlig och bra information kring biljettköp och föreställningar, men också inspirera och väcka nyfikenhet berättar Bondeman.

Vem ansvarar för webbplatsens innehåll?
– Webbplatsen skapas på Kommunikationsavdelningen – det är tre personer som jobbar aktivt med webbplatsen.

Arbetar ni med någon extern partner?
– Ja, vi samarbetar sedan flera år med Mogul som är en del av Addnode Group. Mogul sköter programmeringen av vår sida när vi utvecklar den.

Vilken plattform arbetar ni med?
– Vi jobbar i Episerver och har gjort det sedan 2006. Plattformen har fungerat bra för oss och utbudet av samarbetspartner med kompetens på den plattformen är stort.

Vilka funktioner används mest och är mest uppskattade på webbplatsen?
– All information som är relaterad till att besöka en föreställning används flitigt. Välbesökta sidor är vårt kalendarium och så klart alla sidor som berättar om föreställningarna och de medverkande.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Kommunikationsavdelningen får mycket återkoppling från personalgrupper som möter publiken dagligen, till exempel biljettsäljare och publikvärdar. Det är av stor betydelse för att kunna informera på ett bra sätt.
– Sedan finns också ett stort engagemang i hela Operahuset kring att rätt innehåll ska finnas i vår bredaste informationskanal.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av webbplatsen?
– Vi mäter årligen med WSA.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Dels är vi noga med att alla som skapar vår information är väl medvetna om resultatet i den senaste WSI-mätningen, dels lägger vi det senaste resultatet till grund för många vägval då vi vidareutvecklar webbplatsen.
– Med hjälp av WSI-mätningarna kan vi se vad det är publiken vill ha och vara väldigt noga med att leverera detta, samtidigt som vi även skapar det oväntade nya för framtiden.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Under det senaste året har vi haft möjlighet att främst fokusera på webbplatsens innehåll. Det har gjort att vi kunnat leverera en omväxlande och ofta uppdaterad hemsida med både bredd och djup när det gäller de artiklar och det rörliga materialet som vi skapat.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?

– Vi kommer att skapa en helt responsiv webbplats vilket kommer att påverka designen även på stora skärmar.

Operan Martin Bondeman_ny
Martin Bondeman, webmaster på Kungliga Operan