Arbetsförmedlingen: Populär app ökar tillgång till jobben


Arbetsförmedlingens mobilapp är ytterligare en kanal för att servera arbetssökare jobbannonser och för att underlätta matchningen mellan arbetsgivare och personer som söker jobb. Appen som fungerar både på iOS och Android lanserades 2011; sedan dess har den vidareutvecklats och uppdaterats löpande.
– Den första versionen av appen togs fram av en extern partner, men idag gör vi allt själva, berättar Johanna Nilsson, kravställare och -samordnare för Arbetsförmedlingens mobilapp.
Det är hennes avdelning som också ansvarar för appens innehåll, ett innehåll som skapas av arbetsgivarna själva.
– Totalt är vi cirka fem personer som arbetar med appen, berättar Johanna.

Vilka funktioner i appen är mest använda?
– Att söka fram lediga jobb! Att kunna spara annonser och sökningar är också populärt.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten och utveckla användarupplevelsen i appen?
– Vi följer och har dialoger kontinuerligt med användarna. Vi har tur – våra användare är väldigt engagerade och hör av sig när det är något som inte fungerar eller om de saknar funktionalitet. I Google Play svarar vi på kommentarer och uppmuntrar till vidare kontakt för att fördjupa oss i behovet.
– Sedan följer vi också kraschrapporter och annan statistik över användningen.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Vi använder undersökningen för att sätta riktning på vilka delar vi behöver fokusera på. Vi lägger mycket tid på att gå igenom alla fritextsvar för att ta fasta på vilka behoven är, de ger en bra och nyanserad bild av var fokus bör läggas.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Vi har jobbat mycket med kontinuerliga förbättringar utifrån användarnas feedback och lyft fram funktionalitet som tidigare varit dold. – Men jag tror att framgångsfaktorn är att syftet med appen är tydligt och att gränssnittet är rakt på, startsidan visar vägarna in till de lediga jobben.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi kommer lägga fokus på att förbättra upplevelsen för användare med surfplattor. Vi ser att användandet av surfplattor ökar och vi behöver anpassa oss därefter.
– Vi kommer också fokusera mycket på att göra appen bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Användarna frågar också efter en koppling mellan Platsbanken-appen och Arbetsförmedlingen.se samt stöd för att ”bevaka” olika sökningar. Vi hoppas kunna ha stöd för det under 2015.

Arbetsformedlingen Johanna Nilsson2_ny
Johanna Nilsson, kravställare och samordnare för Arbetsförmedlingens mobilapp