Swedavia: Realtidsinformation om ankomster och avgångar mest uppskattad bland resenärer


Maria Tungström är Digital Channels Manager på Swedavia, ett statligt företag som äger och driver tio flygplatser i Sverige. Syftet med flygplatsernas webbplatser är att ge resenärerna tillgång till information och tjänster som de behöver och har nytta av inför, under och efter sina resor till och från flygplatserna. Flygplatsernas mobilvänliga webbplatser lanserades 2012.

Vem ansvarar för webbplatsernas innehåll?

– Det övergripande ansvaret ligger hos Swedavias marknadsavdelning inom ramen för Digital Channels Managerns uppdrag. Vår redaktion för digitala kanaler underhåller och uppdaterar webbplatsernas innehåll. Dessutom finns i vår verksamhet ett antal ansvariga för informationen och funktionaliteten på olika delar av webbplatserna.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbplatserna?
– Bortsett från driften som är outsourcad drivs den helt i egen regi. Vi som arbetar med webbplatsen är antingen anställda eller konsulter hos oss.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?

– Mellan 12 och 18 personer beroende på vilka utvecklingsprojekt som pågår. Vi sysslar med till exempel redaktionellt arbete, teknisk utveckling och förvaltning, projektledning, statistik och uppföljning.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?

– .NET med Episerver som CMS. Den största fördelen är tillgängligheten till kompetens.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
– Flygplatsernas mest uppskattade funktion är utan konkurrens realtidsinformation med ankomst- och avgångstider.
– Många är även intresserade av hur man tar sig till flygplatserna och av praktisk information hur man förbereder sitt besök. Utbudet av destinationer, flygbolag respektive butiker, restauranger och annan service på flygplatsen är också väl använda av webbplatsens användare.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi försöker säkerställa processerna och ansvaret för det löpande arbetet och utvecklingsprojekt. Vi dokumenterar och informerar om ansvar till de medarbetare och konsulter som operativt jobbar med våra digitala kanaler, oavsett det är redaktionellt eller tekniskt.
– För att förbättra innehållet och tekniken gör vi till exempel en årlig WSI-undersökning, men vi arbetar också med analys av statistik från bland annat Google Analytics.
– Dessutom gör vi andra typer av tester och undersökningar. I våra utvecklingsprojekt arbetar vi till exempel med användartester som säkerställer upplevelse och användarvänlighet, tillgänglighet, funktions- och systemtester eller last- och prestandatester. Det sistnämnda är jätteviktigt för oss då till exempel strejker, väderförhållanden eller andra omständigheter kan orsaka högt tryck på våra webbplatser: då gäller det att infrastrukturen och lösningarna håller.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Vi använder WSI-mätningen för att se att vi över tiden håller en viss kvalitet, men också för att identifiera förbättringsområden så att vi över tiden kan åtgärda brister och hålla våra ”digitala resenärer” nöjda.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– De undersökningar vi har gjort visar klart att våra målgrupper uppskattar det vi gör. Jag tror att det beror på en kombination av att vi hela tiden arbetar med förbättringar och att vår digitala närvaro speglar de flygplatser vi driver och att våra webbplatser därmed gör det våra målgrupper förväntar sig av oss.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi kommer naturligtvis arbeta vidare med den grund vi har tillsvidare. Under våren kommer vi också se över både interna processer och strategier för våra digitala kanaler i syfte att bli bättre och effektivare i det vi gör. Vad vi kommer fram till i strategiarbetet kommer bli vägledande för större investeringar framåt.

Copyright Fotograf Peter Knutson070-734 60 02Fotografens namn ska anges vid ALL publicering!Bilden skyddas av upphovsrättslagen!
Maria Tungström, Digital Channels Manager på Swedavia
Fotograf: Peter Knutson