MinPension.se: Här står framtiden i fokus


På pensionsportalen Minpension.se ska alla som tjänat in pension i Sverige kunna få en bild över sitt pensionssparande och göra prognoser för sitt framtida pensionsuttag. Webbplatsen drivs av Min Pension i Sverige AB och finns förutom som egen webbplats också integrerad på vissa pensionsbolags internetkontor och hos Pensionsmyndigheten.
– De flesta som besöker Minpension.se vill se sitt pensionssparande och göra prognoser, men vi ser att också att sidorna med allmän information om pensioner efterfrågas allt mer, berättar Maria Eklund, kommunikationsansvarig på Minpension.se.
Den del av webbplatsen som kan nås utan inloggning lanserades i april 2013. Maria Eklund ansvarar för webbplatsens text, färg och form, tekniskt ansvarig är it-arkitekt Patrik Berg. För den tekniska utvecklingen av sajten står Sigma, Evry står för underhållet av servrarna och prestandan kontrolleras av Lights in Line. Dessutom är Min Pensions digitala kommunikationsbyrå Maverick by Sigma involverade i arbetet med sajten.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsen?

– Drygt 20 personer arbetar aktivt med Minpension.se.

Vilken plattform arbetar ni med?
– Vi arbetar med publiceringsverktyget Orchard.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
De flesta som besöker Minpension.se vill se sitt pensionssparande och göra prognoser, men vi ser att också att sidorna med allmän information om pensioner efterfrågas allt mer.

Hur gör ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– När det gäller individens egen pensionsinformation är A och O det goda samarbetet med våra anslutna aktörer. Genom moderna infrastrukturella lösningar kan vi idag ge pensionsspararen individuell pensionsinformation inom fem minuter efter registrering.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion?

– Genom att kontinuerligt analysera webbstatistiken och de frågor som kommer upp i vår kundtjänst, men också genom användarundersökningar som WSI som berättar vad användarna tycker och gör att vi kan fånga upp deras önskemål. De föder tankar och idéer som vi applicerar i utvecklingen av Minpension.se.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– De ändringar som har gjorts sedan dagens gränssnitt lanserades har skett kontinuerligt och med utgångspunkt i användarnas åsikter och förbättringsförslag. Därigenom tror jag att vi har lyckat skapa en pensionsportal som är användarvänlig och uppskattad av besökarna.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?

– Just nu pågår ett stort arbete med att göra om den delen vi kallar ”mina sidor”, det vill säga den inloggade delen av Minpension.se. Vår ambition är att göra informationen tydligare och enklare, men även att utöka funktionerna. Målet är att anpassa sidorna för framtidens pensionsinformation.

MinPension Maria Eklund
Maria Eklund, kommunikationsansvarig på Minpension.se