Webbinar 9 oktober 2019: Hur mår Sveriges Webbplatser?


Välkommen till Web Service Awards webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2019.

Under webbinaret kommer vi att gå igenom resultatet och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges webbplatser – 2019. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar och hur de ser på framtiden. Under 45 minuter går vi igenom de viktigaste som kommit fram från undersökningen.

Webbinaret kommer att köras som ett Teams/Skype-möte. Om ni inte har Skype så kan ni ladda ner det kostnadsfritt på Skypes webbplats.

Tillfälle – Genomfört

Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 09:00 – 09:45