WSA-dagen 2021: Hur mår Sveriges webbplatser och intranät?


Hur uppfattas Sveriges webbplatser och intranät? Den frågan kommer Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker på Web Service Award, att besvara på WSA-dagen den 27 januari.

Inför föredraget har WSA  analyserat data av hundratals webbplatsers trafikdata, beteendeanalyser och besöksundersökningar samt de årliga trendrapporterna Hur mår Sveriges webbplatser och intranät.

Föredraget kommer att bjuda på massa rykande färsk data.

Läs mer om digitala WSA-dagen och anmäl dig via

Anmäl dig och läs mer om WSA-dagen 27 januari 2021 här>>

Pierre Du Rietz

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre var även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler.
På senare år har Pierre även undersökt och analyserat sociala kanaler åt en rad uppdragsgivare. Pierre är även författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.