WSA-dagen 2021:Rikshem – Ett nytt intranät som engagerar


På WSA-dagen den 27 januari kommer Lillemor Odgren, kommunikatör på fastighetsbolaget Rikshem, att berätta om deras nya intranät. Ett intranät som ska bidra till att förenkla och stärka såväl individuellt arbete som samarbetet mellan olika roller, avdelningar inom företaget.

Anmäl dig och läs mer om WSA-dagen 27 januari 2021 här>>