WSA-bloggen: 47 procent av webbplatserna saknar mätbara mål!


Att veta vad man vill och sätta upp mätbara mål är en förutsättning för att lyckas. Trots detta visar trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2021 att det enbart är 53 procent av Sveriges webbplatser som har mätbara mål.

Detta innebär att det för nästan hälften, 47 procent, så finns det ingen tydlig och mätbar riktning för vad webbplatsen ska ge för värde. Tyvärr så har vi även i tidigare trendrapporter sett en negativ trend, sen 2017, med att allt fler webbplatser saknar mätbara mål. En liten ljusglimt är det i årets trendrapport ändå är något fler som har mätbara mål än året innan.

Läs mer på WSA-bloggen: https://blogg.webserviceaward.com/2021/09/14/47-procent-av-webbplatserna-saknar-matbara-mal/