Kundcase


Förstudie – Nya Openaid.se

På Sidas webbplats Openaid.se så publiceras sedan 2010 information om Sveriges bistånds genomförande och resultat. Detta är en viktig del i genomförandet av transparensgarantin för bistånd. En viktig del i transparensgarantin är att information ska utan fördröjning publiceras på webbplatsen. Sida ville göra en revision över webbplatsen för att lära […]


Case: Målsättning & Metod för Danderyds webbplats och intranät.

Bakgrund Web Service Award har genomfört Web Service Index-undersökningar om hur användarna uppfattar Danderyds kommuns webbplats och hur medarbetarna uppfattar nyttan med intranätet.  Undersökningarna resulterade i att en rad olika förbättringsåtgärder kom fram.  I arbetet med att få ett ännu mer effektivt intranät och webbplats så anlitades Web Service Award […]


Arbeta med sökbarheten. Case SJ och Sida

De allra flesta intranät har en sak gemensamt. Sökfunktionen fungerar inte speciellt bra. Det ser vi i princip i alla våra intranätundersökningar. Anledningarna till det är många. De flesta arbetar inte aktivt med att förbättra sökfunktionen. Man har ingen som är ansvarig. Man analyserar inte användarnas sökmönster, sökord, felträffar, icketräffar […]