Kundcase


Case: Målsättning & Metod för Danderyds webbplats och intranät.

Bakgrund Web Service Award har genomfört Web Service Index-undersökningar om hur användarna uppfattar Danderyds kommuns webbplats och hur medarbetarna uppfattar nyttan med intranätet.  Undersökningarna resulterade i att en rad olika förbättringsåtgärder kom fram.  I arbetet med att få ett ännu mer effektivt intranät och webbplats så anlitades Web Service Award […]


Arbeta med sökbarheten. Case SJ och Sida

De allra flesta intranät har en sak gemensamt. Sökfunktionen fungerar inte speciellt bra. Det ser vi i princip i alla våra intranätundersökningar. Anledningarna till det är många. De flesta arbetar inte aktivt med att förbättra sökfunktionen. Man har ingen som är ansvarig. Man analyserar inte användarnas sökmönster, sökord, felträffar, icketräffar […]


Folksam – Webbplatsen följer kundens egen logik

Bakgrund Vi har arbetat med att analysera användarnöjdheten på Folksams webbplats sen 2007. Analysen av webbplatsen sker via benchmarkundersökningar samt årliga mål och syftes workshops för att lägga fram åtgärdsplaner för att förbättra webbplatsen.   Insikt ”WSI kompletterar vårt Digitalt nöjd kund-index väldigt bra. Vi gillar kombinationen av att följa användningen […]