Swedish Match – kategori Intranät


Talare: Rikard Spålséus

Swedish Match utsågs till vinnare i kategorin Intranät i Web Service Award.

Juryns motivering: ”Att ha en bra internkommunikation är ett svårt uppdrag, men årets vinnare har lyckats med detta på ett mycket bra sätt. Detta är även ett socialt intranät som underlättar samverkan mellan olika avdelningar var de än befinner sig. Ett intranät med tydligt mål och nytta.”

Inslaget sponsras av: