WSA-dagen 2019: Sara Forsling


Föredrag: Ett intranät som skapar värde kräver omtanke och flit

Sara Forsling, Tf. Gruppchef Redaktionen, Systembolaget. I mars 2017 lanserades Systembolagets nuvarande intranät. Sedan dess arbetar man med ständiga förbättringar för att säkerställa att intranätet fortsatt tillför värde och underlättar arbetet för medarbetarna. Sara delar med sig av tips för att skapa ett värdeskapande intranät.

Saras föredrag hölls på WSA-dagen den 30 januari 2019.

Om Sara

Sara Forsling tog sig an sitt första intranätprojekt i början av 2000-talet. Sedan dess har hon arbetat med leda och förvalta digitala kommunikationskanaler för både privata och statliga bolag. Hennes styrka är att lyssna, ta in perspektiv och engagera användare i processen. Att hitta lösningar och förenkla för användarna är hennes ledstjärna.